Home

Leveringsvoorwaarden


Betaling van onze facturen dient binnen de gestelde betalingstermijn te geschieden. Onze standaard betalingstermijn is 3 weken netto na de factuurdatum.

Leveringen met een totaalbedrag vanaf € 150,00 netto, worden binnen de BeNeLux franco geleverd. Onder dat bedrag wordt € 9,00 administratie- en verzendkosten doorberekend.

Alle geleverde goederen blijven eigendom van Eldeco, zolang deze niet volledig zijn betaald.

De garantie beperkt zich tot de fabrieksgarantie van de geleverde goederen. Voor reparaties geldt een garantietermijn van 3 maanden op het gerepareerde gedeelte.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAAL UNIE VOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAAL UNIE VOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Leveringsvoorwaarden downloaden