Home

Munt betaal systemen zonder wissel functie


Deze is opgevolgt door de G13MFT serie

G-13.6000 serie

  • Parallel G-13.6000/G-13.7000
  • Casino G-13.6100
  • Timer G-13.6200/G-13.7200
  • 2-Preis-Stepper G-13.6300/G-13.7300
  • TV-Stepper G-13.6400/G-13.7400instellen prijzen
De G–40 is opgevolgd door de V² Eagle

G-40.0000 serie

G-40 ccTalk
G-40.03xx, G-40.13xx, G-40.23xx, G-40.04xx, G-40.14xx, G-40.24xx
G-40.61xx, G-40.71xx, G-40.81xx, G-40.62xx, G-40.72xx, G-40.82xx, G40.F200

G-40 FT BDTA
G40.60xx, G-40.70xx, G-40.80xx, G-40.66xx, G40-76xx, G-40.86xx

G-40 FT BACTA
G-40.64xx, G-40.74xx, G-40.84xx

G-40 S1(mdb)
G40.6800, G40.7800, G-40.8800Munt betaal systemen met wissel functie


De G–46 is opgevolgd door de Gryphon

G-46

Technische informatie

E-66

De E–66 is opgevolgd door de MEI CashFlow 7000 serie

Technische informatie
CashFlow7000 serie


Opgevolgd door de Gryphon


Bankbiljet lezers
Cashcode FrontLoad bill validator

De CashCode FrontLoad bill validfator is opgevolgd door de CashCode One

Technische informatie


Biljet RecyclersOndersteuning oudere producten

Eldeco repareert en bied ook ondersteuning aan oudere munt en biljet systemen.

Bel of mail ons gerust voor meer infomatie.

De onderstaand vind u modellen met hun opvolgers en technische informatie.